Blog

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, realizowany w szkołach województwa łódzkiego

Praca w listopadzie nabiera rozpędu, kolejne , bardzo udane spotkania – PP NOE – odbyły się w: szkołach podstawowych województwa łódzkiego czyli w Lutomiersku, Pabianicach nr 9, w Kazimierzu i Szydłowie a także w Szkole Muzycznej Salezjanów w Lutomiersku oraz w wygaszanym Gimnazjum im.Leszka Czarnego w Lutomiersku . Cieszymy się, że trafiamy też do małych szkół gminnych gdzie nowoczesna profilaktyka uzależnień jest wydarzeniem. Mamy wielką satysfakcję z dobrej współpracy podczas realizacji zajęć z dyrektorami i pedagogami szkół Na zakończenie zajęć wykonywane są ankiety ewaluacyjne.