Blog

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE,realizowany w szkołach województwa łódzkiego

Praca w listopadzie i grudniu jest bardzo intensywna , kolejne , bardzo efektywne i wymagające dużego wysiłku  spotkania – PP NOE z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego – odbyły się w: szkołach województwa łódzkiego czyli w szkole podstawowej i gimnazjum w Bielawach, Szydłowie, Kazimierzu, Zespole Szkół w Zgierzu oraz szkole podstawowej w Żarnowcu . Mamy wielką satysfakcję, że trafiamy też do szkół na obrzeżach województwa łódzkiego jak np. w Żarnowcu (100 km w jedną stronę). Z zajęć tych zadowoleni są również nauczyciele obecni na spotkaniach.