Blog

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE,realizowany w szkołach województwa łódzkiego

Praca w grudniu nie ustaje , kolejne , bardzo efektywne spotkania – PP NOE z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego – odbyły się w: szkołach województwa łódzkiego czyli w szkole podstawowej 182 w Łodzi, Mąkolicach,Popowie Głowieńskim, II LO w Pabianicach, i to już jest koniec naszych działań w szkołach.W dniach 22-30.12.2017r. podczas podsumowania projektu uporządkowano dokumenty, podsumowano ewaluację, rozliczono projekt finansowo.To była dobra praca. Czuliśmy się potrzebni.