Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE,realizowany w szkołach województwa łódzkiego

Praca w grudniu nie ustaje , kolejne , bardzo efektywne spotkania – PP NOE z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego – odbyły się w: szkołach województwa łódzkiego czyli w szkole podstawowej 182 w Łodzi, Mąkolicach,Popowie Głowieńskim, II LO w Pabianicach, i to już jest koniec naszych działań w szkołach.W dniach 22-30.12.2017r. podczas podsumowania projektu uporządkowano dokumenty, podsumowano ewaluację, rozliczono projekt finansowo.To była dobra praca. Czuliśmy się potrzebni.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE,realizowany w szkołach województwa łódzkiego

Praca w listopadzie i grudniu jest bardzo intensywna , kolejne , bardzo efektywne i wymagające dużego wysiłku  spotkania – PP NOE z dofinansowania Samorządu Województwa Łódzkiego – odbyły się w: szkołach województwa łódzkiego czyli w szkole podstawowej i gimnazjum w Bielawach, Szydłowie, Kazimierzu, Zespole Szkół w Zgierzu oraz szkole podstawowej w Żarnowcu . Mamy wielką satysfakcję, że trafiamy też do szkół na obrzeżach województwa łódzkiego jak np. w Żarnowcu (100 km w jedną stronę). Z zajęć tych zadowoleni są również nauczyciele obecni na spotkaniach.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, realizowany w szkołach województwa łódzkiego

Praca w listopadzie nabiera rozpędu, kolejne , bardzo udane spotkania – PP NOE – odbyły się w: szkołach podstawowych województwa łódzkiego czyli w Lutomiersku, Pabianicach nr 9, w Kazimierzu i Szydłowie a także w Szkole Muzycznej Salezjanów w Lutomiersku oraz w wygaszanym Gimnazjum im.Leszka Czarnego w Lutomiersku . Cieszymy się, że trafiamy też do małych szkół gminnych gdzie nowoczesna profilaktyka uzależnień jest wydarzeniem. Mamy wielką satysfakcję z dobrej współpracy podczas realizacji zajęć z dyrektorami i pedagogami szkół Na zakończenie zajęć wykonywane są ankiety ewaluacyjne.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, w szkołach województwa łódzkiego

Praca wre, kolejne , bardzo satysfakcjonujące spotkania odbyły się w Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Łódzkim, I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej i nr 30 w Łodzi. Dzieci i młodzież bardzo chętnie biorą udział w Programie NOE, nie ma problemów w rekrutacji do scenek z asertywności i psychodram rodziny z problemem alkoholowym, czasami jednak objawiają się mechanizmy zaprzeczeń i racjonalizacji dotyczące używania alkoholu. Dotyczy to młodzieży licealnej, która ma już doświadczenia z używaniem alkoholu. Liczba beneficjentów od 97 do 130 uczestników. Na zakończenie zajęć wykonywane są ankiety ewaluacyjne.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, w szkołach województwa łódzkiego

Dzięki akcji promocyjnej i rekrutacji do projektu, kolejne 4, bardzo satysfakcjonujące spotkania odbyły się w Szkle Podstawowej w Głownie nr 2 i 3, Wiśniowej Górze – 2 spotkania. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w Programie NOE, nie ma problemów w rekrutacji do scenek z asertywności i psychodram rodziny z problemem alkoholowym. Liczba beneficjentów od 101 do 140 uczestników. Na zakończenie zajęć wykonywane są ankiety ewaluacyjne.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, w szkołach województwa łódzkiego

Kontynuujemy akcję promocyjną i rekrutację do projektu, coraz więcej szkół z terenu województwa łódzkiego zgłasza akces do projektu. Mamy zgłoszenia od: Szkoły Podstawowej w Żarnowcu, Wiśniowej Górze, Pabianicach, LO w Zgierzu, dwóch szkół podstawowych w Głownie. Do pracy!

W: Bez kategorii

Początek warsztatów dla dzieci i młodzieży

Nareszcie rozpoczęliśmy realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 64 w Łodzi dla 94uczniów,program świetnie przygotowany pod względem organizacyjnym – sala gimnastyczna nagłośnienie, tablica, obecni byli nauczyciele i pedagog. Była miła atmosfera dużo pytań nma zakończenie warsztatów.

W: Bez kategorii

Program Profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży NOE, w szkołach województwa łódzkiego

Kontynuujemy akcję promocyjną i rekrutację do projektu, coraz więcej szkół z terenu województwa łódzkiego zgłasza akces do projektu. Terminy realizacji są przenoszone na koniec września, początek października z powodu reorganizacji zajęć szkolnych po reformie szkolnictwa. Cieszymy się, że zgłaszają się szkoły z małych miejscowości, gzie nie było możliwości uczestnictwa w profesjonalnych zajęciach profilaktycznych.

W: Bez kategorii

Akcja promocyjna programu NOE

Od 26.06.2017r rozpoczęliśmy intensywną akcję promocyjną i rekrutację do projektu: ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji Zielona Przystań, FB, NGO.pl, wydrukowano ulotki i zaproszenia, które są rozsyłane i roznoszone do szkół z terenu województwa łódzkiego – aktywnie uczestniczy wolontariusz w tych działaniach. Akcja promocyjno – rekrutacyjna będzie trwała do 30.11.2017r. Mamy już pierwsze zgłoszenia do projektu, pewne zobowiązania ze strony szkół są przenoszone na okres września 2017r, ponieważ akcja promocyjno – rekrutacyjna odbywa się w „gorącym” czasie zakończenia roku szkolnego.

W: Bez kategorii

Rozpoczęcie projektu

W dniach 19-26.06.2017r został zawiązany zespół projektowy – oraz odbyły się 3 spotkania – w składzie: osoby prowadzące warsztaty dla dzieci i młodzięży, księgowy obsługujący finansową stronę projektu, prowadzący stronę internetową projektu oraz wolontariusz uczestniczący w promocji i rekrutacji .

W: Bez kategorii